Nieuws

Online informatieavond en werksessie Malthezer Hoeve

|  03 februari 2022  |

In navolging van de zeer geslaagde gezamenlijke workshop op 20 oktober 2021 zijn de belangstellenden voor het plan Malthezer Hoeve tijdens deze informatieavond en werksessie weer meegenomen in de gemaakte stappen. In verband met de huidige maatregelen was deze avond online georganiseerd. Dat er nog steeds een groot enthousiasme is voor het plan en het daarbij behorende proces bleek weer uit de vele aanmeldingen.

Het eerste deel van deze avond bestond uit het informeren en meenemen van de toekomstige bewoners in de laatste stand van zaken. Hierbij werd ingezoomd op de resultaten van de vorige werksessies die samen met de belangstellenden zijn gehouden. Daarbij is er kort ingegaan op de verschillende rapporten betreffende de ecologie, archeologie en de bomen voor de Malthezer Hoeve. Uit al deze onderzoeken is input gehaald en meegenomen in een eerste landschappelijke ’droomkaart’.

 

Het thema ‘Samen wonen, samen leven’ wordt vanuit het landschap doorgetrokken tot in de woningen. Zowel aan de zijde van het landschap als aan de zijde van de hoeve ontstaat daardoor interactie en verbinding met de omgeving. De toekomstige bewoners kunnen in alle privacy genieten van de privé woning waarbij zij altijd in een directe verbinding staan met het collectief rondom de woningen aan het erf en aan het landschap. Naast de gezamenlijke buitenruimte wordt ontmoeting en nabuurschap gefaciliteerd in de bestaande villa. Hierin zal de volledige begane grond worden ingezet voor gebruik en samenkomst door de toekomstige bewoners.

De vraag over wie, hoe en waar men op de hoeve wil wonen zijn de vervolgvragen waar we graag antwoord op willen krijgen. Door de presentatie van de verschillende woningplattegronden en eerste massastudies willen we de belangstellenden uitdagen om mee te denken over hoe men het liefste wil wonen. Deze vragen worden binnenkort via een enquête doorgestuurd zodat we deze resultaten mee kunnen nemen in de verder uitwerking van ons en uw droomplan.

 


Geslaagde werksessie over samen wonen op de Malthezer Hoeve

|  20 oktober 2021  |

De Malthezer Hoeve is een voormalige boerenhoeve op een landschappelijk unieke locatie aan de rand van Aarle-Rixtel. Het is een historisch stukje dorp dat nieuw leven verdiend. Dit nieuwe leven gaan we vormgeven samen met toekomstige bewoners en belangstellenden. De leegstaande boerderij wordt getransformeerd naar een bijzondere Woonhoeve waar het ‘samen wonen’ centraal staat.

Op dinsdag 19 oktober 2021 organiseerden we een eerste werksessie voor zo’n 50 belangstellenden. Een samenwerking van Pauwert Architectuur, Verhoeven de Ruijter en Robert Hellings van Cedrus Vastgoed.

 

De workshop, met het thema “Samen wonen, samen leven”, was bedoeld om geïnteresseerden te betrekken in het proces door te luisteren naar hun wensen. In verschillende groepen is er enthousiast gebrainstormd over de drie onderdelen van het project: het landgoed, de hoeve en de villa. Ideeën en opmerkingen zijn verzameld en helpen ons verder bij het ontwikkelingsproces van de hoeve. Binnenkort zal er een herhaling zijn van deze workshop voor degene die niet op deze avond aanwezig konden zijn. Later zullen er meer werksessies worden georganiseerd waarin we onder andere dieper induiken op de woningen.

 

Een indruk van deze avond:

 


Op zoek naar gedenkkracht voor de Malthezer Hoeve

|  12 mei 2021  |

De Malthezer Hoeve is een voormalige boerenhoeve op een landschappelijk unieke locatie aan de rand van Aarle-Rixtel. Het is een historisch stukje dorp dat nieuw leven verdiend. Dit nieuwe leven gaan we vormgeven samen met toekomstige bewoners en belangstellenden. De leegstaande boerderij wordt getransformeerd naar een bijzondere Woonhoeve waar het ‘samen wonen’ centraal staat. Afgelopen week is tijdens de eerste online informatieavond de ambitie van het nieuwe woonproject gepresenteerd.

Een enthousiaste groep belangstellenden is tijdens deze informatieavond meegenomen door de historie van de locatie, de kwaliteiten van de plek en eerste ideeën voor de toekomst.

 

De leidraad voor de ontwikkeling van de locatie is het ‘samen wonen’. We zijn daarom ook op zoek naar belangstellenden die actief mee willen denken over de manier waarop zij hier willen wonen. De historische waarde, het gebruik van het landschap en het realiseren van een woonprogramma voor jong en oud zorgde al voor een bijzondere mix aan belangstellenden tijdens deze eerste informatieavond. Samen met Verhoeven de Ruijter en Robert Hellings van Cedrus Vastgoed kijken we uit naar de volgende stappen in het proces. In de nabije toekomst gaan we werksessies op locatie organiseren, om gezamenlijk na te denken over hoe we invulling kunnen gaan geven aan het ‘samen wonen’ op de Malthezer Hoeve.